Friday, February 18, 2011

Apakah Allah Terima Taubatku?

Kamu lakukan dosa kerana kejahilan, lalu segera bertaubat ...

Firman Allah s.w.t maksudnya: "Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggupi oleh Allah hanya bagi orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka (dengan adanya dua sebab itu) mereka diterima Allah taubatnya. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."
(Surah an-Nisa' 4: 17)


Kamu lakukan dosa tetapi kemudian kamu insaf dan berusaha memperbaiki diri ...

Firman Allah s.w.t maksudnya: "Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya; kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka (yang buruk), maka biarkanlah mereka; kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa Menerima Taubat, lagi Maha Luas rahmat-Nya."
(Surah an-Nisa 4: 16)
 
Dia memaafkan kesalahan yang kamu lakukan ...

Firman Allah s.w.t maksudnya: "Dan Dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hamba-Nya (yang bertaubat) serta memaafkan kejahatan-kejahatan (yang mereka lakukan); dan Ia mengetahui akan apa yang kamu kerjakan."
(Surah al-Syura 42: 25)

Dia memaafkan kesalahan siapa sahaja yang dikehendaki-Nya ...

Firman Allah s.w.t maksudnya: "Dan Dia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang yang beriman itu, dan Allah akan menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya; dan ingatlah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
(Surah at-Tawbah 9: 15) 

No comments:

Post a Comment