Sunday, January 23, 2011

Hati Hati Manusia

  • Hati yang Sedar
Firman Allah maksudnya : "Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar) atau yang menggunakan pendengarannya bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya."
(Surah Qaf 50: 37)


Ya Allah, kurniakanlah kepadaku HATI seperti ini...

  •  Hati yang Bersih
Firman Allah maksudnya: "Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan)."
(Surah al-Syams 91: 9)

  •   Hati yang Lurus
Firman Allah maksudnya: (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah 
kepada kami limpah rahmat daripada sisi-Mu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Nya."
(Surah Ali 'Imran 3: 8)

...dan Kaupeliharalah daripadaku hati ini...

  • Hati yang Terhijab (tertutup)
Firman Allah maksudnya: "Dan antara mereka ada yang memperdengarkan (al-Quran), padahal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, yang menghalang mereka daripada memahaminya, dan Kami jadikan pada telinga mereka penyumbat (yang menjadikan mereka pekak)."
(Surah al-An'am 6: 25)


"Carilah hatimu sewaktu membaca al-Quran. Jika kau tidak temui, carilah hatimu ketika mengerjakan solat. Jika kau tidak temui, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingati mati. Jika kau tidak temui juga, berdoalah kepada Allah, pinta hati yang baru..."
  
hati yang ingat mati akan sentiasa hidup!
 sumber: Solusi

No comments:

Post a Comment